Обадете се +48 790 360 718 или ни пишете, ще се свържем с Вас

Що се отнася до газовите системи от второ поколение, техните принципи на работа са сходни с тези на първо поколение.Значителната разлика обаче е в използването на електроника, поради което второто поколение системи не е приложимо за карбураторните двигатели. Освен това газовата система от второ поколение заменя винтовете за регулиране между редуктора и смесителя със специален дроселен клапан, който най-често се управлява от стъпков мотор.

Електрическа инсталация в автогазова система от второ поколение

Заслужава да се отбележи, че газовата инсталация от второ поколение има много по-обширна електрическа инсталация. Второто поколение съдържа не само превключватели за избор на гориво, но и управляващо устройство, което може да се използва за управление на стъпковите мотори, специални емулатори на ламбда сонда и инжектори.

Какво представляват емулаторите?

Емулаторите не са нищо повече от съвременни електронни вериги, чиято основна задача е да генерират електрически сигнали, които да заблудят бензиновия контролер. Емулаторите са проектирани да имитират правилната работа на бензина и сензорите само когато двигателят се захранва от пропан-бутан. Без помощта на емулаторите, бензиновият  контролер постоянно ще генерира грешки, и няма да работи правилно.

Електроника във второ поколение газова система

Основната цел на инсталацията за автогаз е да определи състава на сместа гориво / въздух, използвайки подходящия  сигнал, предаван от ламбда сензора. Благодарение на този механизъм (за разлика от първото поколение) корекцията на съотношението гориво-въздух може да се извършва в реално време. Контролът на газа е отговорен само  за състава на сместа. Контролерите само по себе си не променят количеството газ на цялата система за газоснабдяване.  За това са отговорни смесителят и редуктора.

За кого е предназначена газовата система от второ поколение?

Газовите системи от второ поколение са предназначени предимно за двигатели, които са оборудвани с моно или многоточкови инжекционни системи за впръскване на бензин, ламбда-сензор и специален катализатор. Второто поколение автогазова инсталация е много по-модерна система от първото поколение и не трябва да се използва в карбураторни двигатели.

Интересувате се от продуктите на DIGITRONIC AUTOGAS?
Връзка с DIGITRONIC AUTOGAS