Обадете се +48 790 360 718 или ни пишете, ще се свържем с Вас

Home / Над

КОИ СМЕ НИЕ

DIGITRONIC AUTOGAS е специалист в комплектоване на нестандартни автомобилни газови системи с използване на най-добрите компоненти. Основният акцент се поставя на необходимостта водачите на автомобили да получат най-подходящата, безопасна, ефективна и икономична система, отговаряща най-пълно на техните специфични нужди.

КЪДЕ ЩЕ НИ НАМЕРИТЕ?

DIGITRONIC AUTOGAS осигурява най-доброто оборудване и компоненти в над 30 държави по света, като броя на партньорите ни продължава да се увеличава.

Digitronic Map

ЗАЩО ПОСТИГАМЕ УСПЕХ?

DIGITRONIC AUTOGAS постига успех, защото поставя акцент върху партньорските взаимоотношения на всички заинтересовани страни – дистрибутори, автосервизи, шофьори, клиенти. Благодарение на конструктивния диалог опознахме специфичните изисквания и очаквания на различните групи потребители. По този начин ние знаем как да използваме нашите основни ценности по възможно най-добрия начин. Тези ценности са:

СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ

ИКОНОМИЧНОСТ

ИКОНОМИЧНОСТ

НАДЕЖДНОСТ

НАДЕЖДНОСТ

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ

Интересувате се от продуктите на DIGITRONIC AUTOGAS?
Връзка с DIGITRONIC AUTOGAS