Обадете се +48 790 360 718 или ни пишете, ще се свържем с Вас

През последната седмица на юни DIGITRONIC AUTOGAS заедно с дългогодишния си партньор AEB, организираха обучителен тур в Узбекистан. От 25 до 29 юни бяха посетени следните градове: Самарканд, Навои, Бухара, Карши и Шахризабз. Благодарение на това почти 80 техници имаха възможност да се запознаят с надеждността, безопасността и работата на системите, предлагани от DIGITRONIC AUTOGAS. Обучението беше проведено от опитния техник на АЕБ, Йон Мурса, като и този път акцента беше върху системите за директно впръскване.

Първата част от обучението беше представянето на електрониката, предлагана от DIGITRONIC AUTOGAS. Основните герои бяха такива системи като DIGITRONIC MP32, MP48 и MP48 OBD, които перфектно се вписват в автомобили с до 4 цилиндъра. Подходящи решения, като DIGITRONIC MP6C OBD и 2568D OBD, също бяха представени за автомобили до 8 цилиндъра. Техникът, който е проведе обучението, подробно описа характеристиките на всяка от тези електроники, като обясни предимствата на всяка от тях и съветите за монтаж. Имаше и много въпроси, на които Йон отговори без никакъв проблем, доказвайки огромния си опит и познания.

В следващия етап от обучението беше представена работата на различните газови контролери и взаимодействието им с останалите системи на автомобила. Най-голям акцент беше поставен върху правилното конфигуриране на контролерите, за да се постигнат максимални ползи от използването им за крайните потребители.

 

“Обучения, като тези, провеждани в Узбекистан, носят многобройни взаимни ползи. Започвайки с усъвършенстване знанията на техниците, като покажем ефективността и ползите, които получава шофьорът, използващ продуктите на DIGITRONIC AUTOGAS, и завършвайки с изграждането на отношения с нашите партньори. Това, разбира се, са само част от ползите, които произтичат от такива начинания. Благодарение на богатият опит, който имахме възможност да натрупаме повече от 20 години по света, показва, че това е един от най-добрите пътища за взаимен успех – подкрепяйки се един друг “ казва Юлия Фурманек, Главен изпълнителен директор DIGITRONIC AUTOGAS.

Интересувате се от продуктите на DIGITRONIC AUTOGAS?
Връзка с DIGITRONIC AUTOGAS